user_mobilelogo
  • Ute.jpg
  • Visualisering1.jpg
  • Visualisering2.jpg
  • Visualisering3.jpg
  • Visualisering4.jpg
  • Visualisering6.jpg
  • Visualsisering5.jpg

3D-VISUALISERING

3Dvisualisering er et område som har vært i stor utvikling de siste årene. 3D er et verktøy som brukes daglig for å utforske flere designløsninger, analysere og vurdere muligheten for å bruke ulike typer teksturer, farger og materialer. Det er også veldig effektivt for å vise kunder nye produkter og løsninger og kan gjøre det mulig for kundene å forstå kompliserte løsninger bedre.

Playcreate jobber med formZ og bonzai3D. Rendering med Maxwell render.