DE FANTASTISKE FIRE Rovdyrsenteret i Flå. Konkurranse i gruppe.

De fantastiske fire representerer bjørnen, ulven, jerven og gaupa som helter i sine respektive universer. Ikke helter i betydningen «vinnere» over andre, men som helter med superkrefter; med styrke og kraft, heltemot, særpreg, jakt- og rovdyrinstinkter. Helter med superegenskaper: Vi vil skape De Fantastiske Fire til helter som anerkjennes som dette i vår fortolkning, både av sauebønder og av naturvernere. Stikkordet er sympatisk formidling og dramatisering av dyrenes egenskaper på måter som gjør dem spennende å oppleve og lære om. Idé med gode, kreative muligheter: De fantastiske fire har potensial for å utvikles videre og knoppskyte nye ideer etter hvert som rovdyrsenteret utvikles. Idéen er takknemlig å omforme til pedagogisk og engasjerende innhold, den er lett å formidle til publikum, fristende å oppsøke og sterk for visualisering av et grafisk uttrykk og en tydelig signatur.