FOSSEKANALEN- et konseptuelt kanalbåtsystem for Oslo utviklet av Eystein Huseby/ IDFAT. Designstudie av båter. Flatbunnede båter med plass til 12 passasjerer og med elektrisk fremdrift. For å tilfredsstille kravene til universell utforming av båtene ved denne prosedyren var kravet at båtene da skulle heves/senkes til plan med stasjonsgulvet. Videre at båtripen skulle senkes i inngangspartiet for lett adkomst med rullestol.