GJØA, Kystmuseet Florø- Utstilling rundt platformen Gjøa. Åpnet 7. mars 2013.

Utstillingen ble mulig gjennom samarbeide med GDF Suez som er operatør av Gjøa. Utstillingen baserer seg kun på formidling gjennom guider og er laget som en opplevelse av å komme ombord på en platform med materialer, grafikk og lydkulisse. Det er fokus på GDFs forhold til sikkerhet og samfunnsdeltagelse, og inngår i museets fokus på kystkultur.

Utstillingen inneholder også et "evakueringsrom", der man simulerer en sikkerhetssituasjon hvor man må ta seg til evakueringsområdet gjennom total mørke på kortest mulig tid. 

Utstillingsdesign + grafisk design: Playcreate. Modell av platform: Asimo. Lydmix + montering: Egg & Bacon. Programering evakueringsrom: Back.
Montering grafikk: Glade Vannvidd. Konstruksjon/ montering: Kystmuseets håndtverkerteam v/ Øyvind Skarstein.