user_mobilelogo
  • lux_1.jpg
  • lux_2.jpg
  • lux_3.jpg
  • lux_4.jpg
  • lux_5.jpg
  • lux_6.jpg
  • lux_7.jpg
  • lux_8.jpg
  • lux_9.jpg

LUX-tro og hellighet i middelalderen,  Slottfjellmuseet Tønsberg. Det religiøse livet i Vestfold i middelalderen har vært betydelig. Tønsberg huset 6 kirker og to klostre samt hospital, og Vestfold fylke har fremdeles landets største tetthet av middelalderkirker. Munker og pilegrimer har vært synlig i bybilde og det har sikkert vært folkeliv knyttet til kristne høytidsdager og gudstjenester. 

Årets middelalderutstilling tar sikte på å presentere viktige elementer ved det kristnen livet i Tønsberg og Vestfold som spenner seg fra kristningsfasen til reformasjonen. Flotte gjenstander fra egne samlinger, fra Danmark og Island vil vises. Norges eldste bok – Gammelnorsk Homiliebok, fra ca. 1200, vil vises fram til midten av oktober 2019.