LUX-tro og hellighet i middelalderen,  Slottfjellmuseet Tønsberg. 

Det religiøse livet i Vestfold i middelalderen har vært betydelig. Tønsberg huset 6 kirker og to klostre samt hospital, og Vestfold fylke har fremdeles landets største tetthet av middelalderkirker. Munker og pilegrimer har vært synlig i bybilde og det har sikkert vært folkeliv knyttet til kristne høytidsdager og gudstjenester. 

Middelalderutstillingen presenterte viktige elementer ved det kristnen livet i Tønsberg og Vestfold, fra kristningsfasen til reformasjonen. Det ble vist flotte gjenstander fra egne samlinger, fra Danmark og Island. Norges eldste bok – Gammelnorsk Homiliebok, fra ca. 1200, ble også vist i en periode.