user_mobilelogo
 • barne_0.jpg
 • barne_1.jpg
 • barne_2.jpg
 • barne_3.jpg
 • barne_4.jpg
 • barne_5.jpg
 • barne_6.jpg
 • barne_7.jpg
 • barne_8.jpg
 • barne_9.jpg
 • barne_10.jpg
 • barne_11.jpg
 • barne_12.jpg
 • barne_13.jpg
 • barne_14.jpg
 • barne_15.jpg
 • barne_16.jpg
 • barne_17.jpg
 • barne_18.jpg
 • barne_19.jpg

MIDT-TROMS I MINIATYR - Midt-Troms museum, Finnsnes. Norges første og eneste barnemuseum. Museet vil lage en sammenheng mellom innlandet i Bardu, samisk kultur med håndverk og reindrift, havfiske og fiskenæring på Senja og det sentrale Finnsnes hvor alt ble knyttet sammen gjennom handel og transport. Barna kan utforske de forskjellige områdene – «leke med historien».  Utstillinga er være inndelt i 7 opplevelsesrike soner. Her kan du fordype deg i det området som interesserer deg. Barnemuseet åpnet for familier søndag 7.november 2021.

Gården
Gårdsdrift dreier seg om å balansere ressurser – bygge opp, rydde land og dyrke mark til mat for mennesker og dyr. Det skal også omsettes verdier som igjen kan utvikle
gården videre. Det koster å skaffe nødvendig utstyr og redskaper.

Lavo
I utstillingen er det en lavo reinsdyrpels å sitte på, ildsted og lukt av torv, røyk og tre. Her kan barn få høre fortellinger tilknyttet samisk kultur. Utenfor lavoen finner du et interaktivt reinsdyr. Der kan en utforske deler av reinsdyret og finne ut hva alt har blitt brukt til i samisk håndverk og matlaging. 

Gamme
I utstillingen er det også en gamme, bygget tradisjonelt med gressliknende tak og tredetaljer ved inngangen. Innvending er den laget mer autentisk med treverk og benker. Her blir det samisk håndverk der barna kan lage egne ting.

Handel
Butikken har gjennom tidene vært et sentrum i samfunnet hvor folk har kunne møttes for å få nyheter og sladder, samt kjøpe de varene de ikke har kunne produsert selv. Butikken er et aktivt sted der du kan kjøpe varer, bytte inn verdier fra gården og se hvordan butikken har endret seg gjennom tidene. Her vil en se ulike varer fra den gamle landhandelen, og kanskje får man en smak av fløtekarameller.

Fiskemottak og transport
Mottakskaia er en skalert kai i tre og som har en digital sløyebenk. Mengde og type fisk blir gjort om til penger i forhold til valgt tidspunkt i historien. Filmklipp viser hvordan man skal gjøre det før de selv går gjennom stegene på touchskjermen. Fisk kan henges til tørk og pakkes i tønner for eksport.

Behovet for transporten av mennesker og varer mellom Indre Troms, Finnsnes og Senja formidles i en buss. Barn går ombord og hører historier tilknyttet samferdselshistorie i regionen og planlegger reiser ved forskjellige historiske tidspunkt. De får prøve seg som bussjåfør og erfarer kjøring under vanskelige forhold. Forskjellige kofferter og kasser har spennende historier å fortelle – om viktige ting som må frem til byen eller langt ut i verden.


Hav og fiske
Havet og fisket er det sentrale i historien på Senja. På grunn av ressursene fra havet kom det mennesker til området og samfunnet utviklet seg rundt dette. Men hvordan finner og fanger du fisken? Hvordan forvalter du fiskeressursene? Fra styrhuset i sjarken får barna prøve seg på å styre og navigere sjarken.
Ute på "havet" kan barn prøve å ro – en skalert nordlandsbåt med rosimulator gir følelsen av å håndtere båten. De skal så fange fisken sammen med mannskapet, og ved å kaste
linen i de forskjellige hullene kan de trekke fisk.