«DRØMMEN OM DET GODE LIV» - Rana Museum, Mo i Rana. Masterplanutvikling og "designmanual" med retningslinjer for utstilingsdesign, utvikling av aktiviteter, bruk av typografi, farger og designelementer og lysdesign. 

Rana Museum er installert i nye utstillingslokaler og har en  unik og spennende historie å fortelle, med 120 års industriutvikling, utviklingen av samfunnet og påvirkningen dette har hatt for natur og miljø.