Sážža - Senja Folk & Natur

Utstillingen "Sážža - Senja Folk & Natur" er et resultat av et samarbeid mellom Midt-Troms Museum, Ånderdalen Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i Troms. Utstillingen har som formål å være et sted for informasjon, formidling, natur- og kulturveiledning. Utstillingslokalet er i en nedlagt skole fra 50-tallet, og er totalt ombygget og rehabilitert til et lokale på ca. 150 kvm. fordelt på to rom. Målet var å oppheve det gamle «skolepreget» og skape en utstilling som i den ene delen forteller om naturen i Ånderdalen nasjonalpark og i den andre delen forteller om folk som har levd av, og i naturen på Senja.