APEJENTA IDA fra NHM tilpasset Oljemuseet i Stavanger med åpning 14. mars 2012. Oljemuseet ønsket utstillingen tilpasset til sitt lokale så tett som mulig opp mot orginalen vist på NHM. Playcreate hadde gleden av å tilpasse og montere utstillingen i Oljemuseet med alt av grafisk design, fra invitasjoner, plakater, flyere til utebannere og avisannonse. Glade Vannvidd tok hånd om grafikkmontering og montering av kulisser.