VIKINGHAGEN - Hageanlegg i Botanisk hage i Oslo som viser planter og naturmaterialer brukt i vikingtiden. Playcreate har stått for produksjons- og detaljdesign av elementer, plantekasser og montre. 

Hovedmateriale er Cortenstål, levert og produsert av Castor AS. Rammen rundt anlegget er formet som en skipsform, 32 meter lang, 8 m bred. 

Kassene følger skipets linjer og endrer  vinkel. De er derfor laget med hengsel i hjørner for å kunne plasseres mer fritt. Trearbeidet er utført av Geir Røvik, båtbygger og høvedsmann på Nye Oseberskipet. 

Anlegget åpnet for publikum 31.08.2014. BILDER: KARSTEN SUND